Home

Hoort hoe de feestklokken schallen

 
Hoort, hoe de feestklokken schallen
Hoort toch, de kerstnacht verjaart
't Is of de engelen allen
Zingen van vrede op aard
Zo werd gezongen in 't heilige uur
Zo werd gezongen in 't heilige uur
Klokken uw plechtig geschal
Klink' over berg en dal

Laat maar uw klokkentoon schallen
Klinkt over velden en zee
Brengt toch de boodschap aan allen
Boodschap van liefd' en vree
Stemme heel d'aarde dan mee in die toon
Stemme heel d'aarde dan mee in die toon
Klokken uw plechtig geschal
Klink' over berg en dal

Melodie: uit Duitsland van vóór 1826