Home

Ik ben de Heer van Zorgenvrij

 

Ik ben de Heer van Zorgenvrij
Ben jong en blij gezind
En grillen, praats en knoeierij
Die sla ik in de wind
Mijn naam is wijd en zijd vermaard
En als mijn wezen, doen en aard
Zo is ook mijn liefhebberij
Ik ben de Heer van Zorgenvrij

Mijn stamhuis is Genoeglijkheid
Telt menig duizend jaar
Al sedert lang vervlogen tijd
Al eeuwen was het daar
Veel eeuwen zijn daarna in ’t graf
Ik stam gelukkig daarvan af
Geen beter stamhuis dan van mij
Ik ben de Heer van Zorgenvrij

De hofstaat, die ik voer daarbij
Is hoop en is geduld
Zij groeit en stijgt gelijk met mij
Doch eeuwen zonder schuld
De staat, die hem tot dienaar heeft
Weet zeker dat zij eeuwig leeft
Want niemand pleegt er muiterij
Ik ben de Heer van Zorgenvrij

Martien Beversluis / Joh. Sigism. Scholzes 1743