Home

Ik ben de zanger

 
melodie

Ik ben de zanger, die trekt door het land
Een zwerver langs velden en wegen
In dorpen en steden, langs weiden en strand
Klinkt helder mijn stemme u tegen
Ik ben er de drager van 't Hollandse lied
Ik breng het in huizen en zalen
Dat lied is mijn trots, ik ruil het niet
Voor 't schoonst uit ons eigene tale

Ik ben de zanger, van lust en van leed
Ik deel in de vreugden en smarten
En waar ik verschijne, mijn lied is gereed
Dat spreekt tot de Hollandse harten
Ik ben er de drager van 't Hollandse lied
Ik breng het in huizen en zalen
Dat lied is mijn trots, ik ruil het niet
Voor 't schoonst uit ons eigene tale

Ik ben de zanger, die zingt voor zijn land
Of and'ren ook smalen en tarten
Ik klop aan uw woning, mijn luit in de hand
En roep met mijn lied tot uw harten
Weest met mij de dragers van 't Hollandse lied
O, brengt het in huizen en zalen
Het blijve Uw trots, ons vaderlands lied
Dat lied onzer eigene tale

Mr. H.W. v.d. Mey - M.J. Hofland / L.A. v. Tetterode