Home

Ik heb de groene straatjes

Ik heb de groene straatjes
Zo dikwijls ten eind gegaan
Dat ik er mijn liefje moest laten
Dat hebben mijn vrienden gedaan

“t Schuitje is mij ontdreven,
De ankertjes lagen niet vast:
Mijn liefken heeft mij nu begeven
Recht als eene onweerde gast!

Is er jouw lief ontevreden,
Heb jij er niet opgepast?
Dan moet jij een ander lief zoeken,
En houden ze beter vast!

Ik zal haar nooit verlaten
Al waren zij nog zo gram
Ik zal gedachtig wezen
Tot dat ik er sterven zal

Tekst uit Brabantsch nagtegaeltjen
Melodie uit Het Paradijs der geestelijcke lof-sanghen, 1621