Home

Ik wens u een zalige nieuwe jaar

Ik wens u een zalige nieuwe jaar
Wij wensen u altegaar
Ve-el heil en zegen in ’t nieuwe jaar

C. Kohnstamm