Home

Ik zag Cecilia komen

Ik zag Cecilia komen
Langs eenen waterkant
Ik zag Cecilia komen
Met bloemekens in haar hand
Zij zag naar haren herder
Den herder Floriaan
Die ook zijn schaapkens weidde
Langs dezelfde baan
Cecilia ging zingen
Haar hert docht haar t'ontspringen
Dit hoorde haren herder
Hij kwam bij haar terstond
En kuste zijn Cecilia
Aan haren rooden mond

Tekst en melodie uit De Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France, 1856