Home

Ik zeg adieu

 
melodie

Ik zeg adieu. Wij twee, wij moeten scheiden
Tot op een nieuw, zo wil ik troost verbeiden
Ik laat bij U dat harte mijn
Want waar gij zijt, daar zal ik zijn
't Zij vreugd of pijn, 't zij vreugd of pijn
Altoos wil ik U eigen zijn

Ik dank U, lief, rein min'lijk lief geprezen
Voor alle grief, zo wil mij toch genezen
Benijders fel met hun venijn
Beletten ons het blijd' aanschijn
Op dit termijn, op dit termijn
Altoos wil ik U eigen zijn

Adieu, schoon stad. Adieu, prieel vol vreugden
Rein maagd'lijk vat, daar wij ons saam verheugden
Gedenk de troost, die gij mij bood
Gij zijt mijn lief, dat ik nooit vlood
Ik zeg 't U bloot, ik zeg 't U bloot
U eigen blijf ik tot ter dood

Tekst uit Antwerps liedboek 1544
Melodie uit Druiventros der amoreusheit, 1602