Home

In de stad van koning David

 
In de stad van koning David
In de stal van Bethlehem
Ligt de Heiland in de kribbe
In het stro daar vind je hem
Deze Koning is een knecht
Hij brengt mensen weer terecht

Zie, de hemel laat zich lezen
Door de wijzen van zo ver
Ginder moet de Koning wezen
En zij volgen trouw de ster
Deze Koning is een knecht
Hij brengt mensen weer terecht

J.D. van Laar/ H.J. Gauntlett