Home

In dulci jubilo

In dulci jubilo
Singhet ende weset vro
Al onse herten wonne
Leit in presepio
Dat lichtet als die sonne
In matris gremio
Ergo merito
Ergo merito
Des sullen alle herten
Sweven in gaudio

O Jesu parvule
Na di is mi so wee
Nu troost al mijn gemoede
Tu puer inclyte
Dat staet in dynre hoede
Tu puer optime
Traha me post te
Traha me post te
Al in dijns vaders rike
O princeps gloriae

Ubi sunt gaudia ?
Nerghent anders waer
Dan daer die eng’len singhen
Nova cantica
Daer hoort men snaren clinghen
In regis curia
Ela qualia
Sijn die weelden daer
Men leeft er boven wesen
Christi presentia

Maria nostra spes
Helpt ons joncfrouwe des
Verghevet onse sonden
Noch meer dan septies
Opdat wi salich worden
In u progenies
Vitam nobis des
Vitam nobis des
Dat ons te dele worde
Eterna requies

Tekst: ca. 1335/ Melodie: handschrift 'Leven van Suso', ca 1370