Home

In ‘t stedeke van Nazereth

 
In ‘t stedeke van Nazereth
Wel binnen een huizeke kleine
Zo arme en zo onbedekt
Woond’ er een maagdeke onbevlekt
Ene zuiver maged reine

Zij was maar veertien jaren oud
Die zuiver klare fonteine
Als haar de boodschap werd gedaan
Dat zij de zone gods zou ontvaân
Ende blijve maged reine

Ave Maria gratia
Sprak haar de engel schone
Gij zult baren een kindeke klein
Jezus zo zal zijne name zijn
Één god in drie personen

Wel engel, hoe zou dat kunnen zijn
Hoe zou dat kunnen wezen
Door de kracht van de heilige geest
Maagdeke, weest toch niet bevreesd
Wil uw consent maar geven

De engel wilde van haar niet gaan
Hij wilde van haar niet scheiden
Voordat Maria had gezeid
Uw dienares, die is bereid
Naar uw woord moet het geschieden

Melodie ca. 1670