Home

In 't zoetste van den Meie

In 't zoetste van den Meie
Aldaar kwam ik gegaan
Zo diep in een valleie
Daar schone bloemkens staan
Die Mei stond in 't seizoene
Versierd aan elken kant
Ik hadde genoeg te doene
Want ik mijn lief daar vand

Ik vond haar daar alleine
Zij bond haar geluw haar
Al bij een klaar fonteine
Dus kwam ik neven haar
Als zij mij werd geware
Zo zeere dat zij verschoot
Toen kwam in 't openbare
Haar liefde zij mij bood

Tekst uit Antwerps liedboek, 1544