Home

Intervallen canon

 
De priem, de seconde, de terts, de kwart,
de kwint, het septiem, het octaaf
Alle, alle intervallen zingen wij
je kunt het horen
zonder fouten naar behoren
Elke toon helder en rein
Zo moet het bij zangers zijn