Home

Kindertjes staan buiten

 
Kindertjes staan buiten
Oogjes voor de ruiten
Neusjes tegen ’t winkelglas
‘k Wou dat ’t gauw Sint Niklaas was

He, kreeg ik dat prentje
Zegt het ene ventje
Voor mijn plakboek is het fijn
Wat zou ik daar blij mee zijn
Ik, zegt kleine Leentje
Staande op haar teentje
Wens m’een poppewagen
‘k Moet Miep aldoor dragen

Kindertjes staan buiten
Oogjes voor de ruiten
Neusjes tegen ’t winkelglas
Als ’t nu maar Sint Niklaas was

Kindertjes staan buiten
Oogjes voor de ruiten
Neusjes tegen ’t winkelglas
‘k Wou dat ’t gauw Sint Niklaas was

Ik die trein, roept Janneman
Waar ik echt mee rijden kan
Met die rails en seinen
Wissels, goed’rentreinen
Nee, nog liever krijg ‘k, zegt Piet
Pijl en boog ginds, zie je ‘m niet
Of ’t pistool voor d’and’re ruit
En dat doosje met echt kruit

Kindertjes staan buiten
Oogjes voor de ruiten
Neusjes tegen ’t winkelglas
Als ’t nu maar Sint Niklaas was

Tekst: W.van Hooff - Gualthérie van Weezel / Melodie: A. Meulemans