Home

Koeltjes suiz'len

 
melodie

Koeltjes suiz'len, doen rits'len het lover
Brengen de geuren der bloemen ons over.

Winden lenen hun diensten den mensen
Voeren de zeeman naar 't land zijner wensen
Drijven de schepen vlug voor zich henen
Draaien gedienstig de molenstenen.

Maar plots'ling breekt de stormwind los
En vliegt vernielende door het bos
En rukt daar de takken van krachtige eiken
Vernielt grote schepen en beukt hoge dijken.

En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart.

C.J.C. Geerlings