Home

Komt verwondert u

 
Komt verwondert u hier mensen
Ziet hoe dat u God bemint
Ziet vervuld der zielenwensen
Ziet dit nieuw geboren kind
Ziet die ‘t woord is zonder spreken
Ziet die vorst is zonder pracht
Ziet die ‘t al is in gebreken
Ziet die ‘t licht is in de nacht
Ziet die ‘t goed is dat zo zoet is
Wordt verstoten wordt veracht

O Heer Jesu, God en mense
Die aanvaard hebt deze staat
Geef mij dat ik door u Wense
Geef mij door uw kindsheid raad
Sterk mij door uw tere handen
Maak mij door uw kleinheid groot
Maak mij vrij door uwe banden
Maak mij rijk door uwe nood
Maak mij blijde door uw lijden
Maak mij levend door uw dood