Home

Laat af van haat en wrok

 

Laat af van haat en wrok en strek de handen
Naar hem, die eertijds vijand heett’
Laat d’oude bent de oude veet’
De jeugd wil vrede en knoopt nieuwe banden
De jeugd wil vrede en knoopt nieuwe banden

Veel lange jaren heerste het zwaard op aarde
Nog rust het niet veilig in de scheê
nog dreigt het wank’len van de vreê
Jeugd wees zijn stut en geef hem vaster waarde
Jeugd wees zijn stut en geef hem vaster waarde

Draagt over land en zee en enge grenzen
De boodschap van een nieuwe tijd
Waarin geen haat de eendracht splijt
Bouwt aan een nieuwe tijd, gij jonge mensen
Bouwt aan een nieuwe tijd, gij jonge mensen

J. Reinders / L. Contran