Home

Laat af van 't strijden

 
melodie

Laat af van 't strijden, volk'ren ontaard,
Staakt al die wreedheid, 't mensdom onwaard.
Ziet om uw henen, overal weé !
"Heer schenk hun wijsheid, Heer, schenk hun vree!"
"Heer schenk hun wijsheid, Heer, schenk hun vree!"

Strijdt eed'ler strijd toch, strijd allen saâm,
Voor naasteliefde in Godsnaam.
Hoort gij dat smeken niet, innig en teer ?
"Wijsheid en liefde, geef ons, o Heer !"
"Wijsheid en liefde, geef ons, o Heer !"

Groot, Machtig Heerser, leid Gij die strijd,
Die 't smachtende mensdom hopend verbeidt.
Dan, nood noch smart meer, droefheid noch wee,
Dan, ware liefde, dan, ware vree.
Dan, ware liefde, dan, ware vree.

L.F. Brandts Buys