Home

Laat heel de wereld zinken

Laat heel de wereld zinken
met al wat haar behoort
De dag leeft uit met blinken
en gaat tot d’avond voort
Wij willen samen zwijgen
en sluiten onze kring
Tot onze vreugden stijgen
door deze schemering

De vreugd is kern der dagen
die blijft waar alles vlood
Wanneer w’ons zelf maar wagen
al was’t ook in de dood
Er is slechts een vergeven
daar waar ons God vergeeft
Er is ook slechts een leven
dat uit Gods liefde leeft