Home

Lentelied

 
Als de lente is in ’t land
Voel ‘k een heilig beven
Zie ‘k hoe, als met toverhand
Alles weer gaat leven

’t Gras krijgt weer zijn frisse kleur
‘k Zie takken spruiten
‘k Ruik de fijne bloemengeur
‘k Hoor de vogels zingen

Voel eens hoe de lentezon
U verwarmt van buiten
Wil voor zijn genadezon
Ook uw hart ontsluiten