Home

Levenslied

 

Om blij het leven door te treden
Behoeft men grote schatten niet
Maar oog voor al de heerlijkheden
Die kosteloos de schepping biedt
Wie d’aard bemint, de zee, de zon
Hem is natuur een vreugdebron
Wie d’aard bemint, de zee, de zon
Hem is natuur een vreugdebron

Hoe heerlijk bloeit voor hem de gaarde
Hoe lieflijk zingt het groene woud
Zijn reispad zij de donk’re aarde
Zij is bekleed met zonnegoud
En tussen ’t vale wolkengrauw
Ontdekt hij ’t held’re hemelblauw
En tussen ’t vale wolkengrauw
Ontdekt hij ’t held’re hemelblauw

De winter moge ’t bos ontblaren
Het groen maakt plaats voor sneeuwkristal
De zonne moog’ haar goudglans sparen
’s Nachts schitt’ren sterren zonder tal
O, als g’oprecht genieten wilt
Dan blijkt de schepping altijd mild
O, als g’oprecht genieten wilt
Dan blijkt de schepping altijd mild

J. Ligthart / A. Spoel