Home

Lieve lente schenk uw zegen

 

Lieve lente schenk uw zegen
Vriend’lijk voorjaar, kom o kom
Strooi uw bloemen allerwegen
Breng ons gras en kruid weerom
Lalalala, lalala, lalalala, lalala
Lalalala, lalala, lalalalala

In de bossen mocht ik dwalen
Springen door ’t bebloemde land
Bij de glans der zonnestralen
Spelen langs de waterkant
Lalalala, lalala, lalalala, lalala
Lalalala, lalala, lalalalala

‘k Mocht de veldfluit horen spelen
Van de herder in ’t verschiet
Luist’ren mocht ik naar het kwelen
Van het lustig vogellied
Lalalala, lalala, lalalala, lalala
Lalalala, lalala, lalalalala