Home

Luchtige maagden

(Jongens)
Luchtige maagden
Dat men u vraagden
Wat dat dit droeve treuren beduidt
Gij kond wel veinzen
Maar u gepeinzen
Zijn: wij waren zo gaarne de bruid
't Zal nog wel komen
Zit niet te dromen
't Zal nog wel komen in 't leste besluit

(Meisjes)
Dit is nu wat bijsters!
Scheldt gij de vrijsters
Die toch de meeste vreugde broên?
Twee van ons spelen
Zingen en kweelen
Zoeter als twintig jongmans doen
Wat, deze vrijers
Zitten als snijers
Wat, deze vrijers, die zijn niet groen

(Jongens)
Nu dan eens rustig
Toont u wat lustig
Vroolijke bruid, springt lustig om
't Veinzen wil staken
En u vermaken
Met ons en uwen bruidegom
Die u met kusjes
Die u met lusjes
Die u met kusjes heet wellekom

Een rondedans om de bruid te bedde te dansen
Tekst van J. Starter, Friesche lusthof, 1621
Melodie daar eveneens opgetekend