Home

Makkers op

 
melodie

Makkers op, de rugzak om de schouder,
Stemt een lied op lust en heerlijkheid.
Door de nevel straalt de zon al gouder,
Vink en lijster orgelen om strijd!

Blaast de fluiten,
Slaat de luiten,
Overstemt het zorgenkoor!
Wij marcheren, wij marcheren,
Wij marcheren heel de wijde wereld door
Wij marcheren, wij marcheren,
Wij marcheren heel de wijde wereld door

Ons is 't heilig donker van de wouden,
Ons der heide roodscharlaken kleed,
Ons het gouden golven van het koren,
Gans de aarde ligt voor ons gereed.

Blaast de fluiten..........

Van de zonneblonde heuveltoppen,
Waait ons lachen over 't wijde land;
Weest gegroet, gij steden en gij sloppen,
Plicht en arbeid springen uit de band!

Blaast de fluiten...........