Home

Maria die zoude naar Bethlehem gaan

 
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor de noene
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden

Het hageld' en sneeuwde en 't was er zo koud
De rijm lag op de daken
Sint-Jozef die tegen Maria sprak
Och Here wat zullen wij maken

Maria die zeide: Ik ben er zo moe
Laat ons een weinig rusten
Laat ons een weinig verdergaan
Aan een huizeke zullen wij rusten

Zij kwamen een weinig verder gegaan
Tot aan een boereschure
't Is daar waar Heer Jesu geboren was
Daar sloten noch vensters noch deuren

Dat kleine kind weende, Maria zong
Gods engelen uit de tronen
Zij kwamen tezamen nedergedaald
Zij kwamen Maria kronen

Vlaams kerstlied uit Kortrijk 18de eeuw / Melodie uit Het prieel der gheestelijke melodie, 1609