Home

Maria heeft het boek

Maria heeft het boek der profetieën beschouwd
En daar heeft zij uit gelezen
Hoe dat een koning geboren zoude zijn
Uit een zuiver maagdelijn, wiens naam zou Jezus zijn
In deze kerstdagen

En toen Maria biddend in haar kamerke zat
Kwam een engel bij haar neder
God groet u, god groet u, Maria maagdelijn
Uwer is het kindekijn, wiens naam zal Jezus zijn
Gij vol van genade

En ‘d engel heeft gods wond’re kracht haar opengeleid
En Maria zei ootmoedig:
Zie hier ’s heren dienstmaagd, zij heeft gods wil gehoord
Mij geschiedde naar uw woord, men zal in allen oord
Wel zalig haar prijzen

En ziet, de profetieën zijn in ’t kindje vervuld
In den koning ons geboren
Maria, Maria, o, moeder maagdelijn
Glorie zij uw kindekijn, wiens naam zal Jezus zijn
In deze kerstdagen