Home

Mijn knaapje, zijn uw oogkens moe

 

Mijn knaapje zijn uw oogkens moe
Komt eng’len wuift dit kind
De koeltjes van den hemel toe
Opdat het ruste vindt
Ach, hemelkindje, zwaar en bang
Wordt hier op aard uw levensgang
Ga nu, knaapje
Hemelknaapje, slapen

Tekst: De blijde weg naar C.D.F. Schubart/ Melodie: C.D.F. Schubart