Home

Moeke als Sinterklaasje komt

 
Moeke als Sinterklaasje komt
Moet ge een pop hem vragen
En bestel hem dan meteen
Ook een mooie, mooie wagen
Bij die wagen hoort een kleed
Zult ge ’t niet vergeten?
En bij ’t kleed een poppenwieg
Dat zal Sint wel weten
Maar als Sinterklaasje zegt
’t Is te duur dit reisje
Toe, lief moeke, zeg hem dan
Toe, lief moeke, zeg hem dan
Toe, lief moeke, zeg hem dan
’t Is zo’n aardig meisje
’t Is zo’n aardig meisje

Moeke als Sinterklaasje komt
Moet ge een zweep hem vragen
En bestel hem dan meteen
Ook een mooie, mooie wagen
Bij die wagen hoort een tuig
Zult ge ’t niet vergeten?
En bij ’t tuig een sterke bok
Dat zal Sint wel weten
Maar als Sinterklaasje zegt
‘k Wil niet zijn gedwongen
Toe, lief moeke, zeg hem dan
Toe, lief moeke, zeg hem dan
Toe, lief moeke, zeg hem dan
’t Is zo’n flinke jongen
’t Is zo’n flinke jongen

Tekst: R.A. van Pelt / M elodie: J.H. Boon