Home

Morgen komt het kerstfeest weer

 
Morgen komt het kerstfeest weer
Schoon als alle jaren
Hoor, wat vrolijk feestgedruis
Klinkt er nu al door ons huis
Allen zijn zij weder thuis
Die ons verre waren

Tooien wij ons dierbaar huis
Groen versierde wanden
Onze wintergaarde bood
Maretak en besjes rood
Komt nu allen, klein en groot
Rept de vlugge handen

Allen zijn wij weer tezaam
Allen blij te moede
Broertjes, zusjes en mama
Vader en ook grootpapa
Blijde sla ik allen ga
Dankbaar voor al ‘t goede

Tekst: J. Veth naar Hoffmann van Fallersleben/ Melodie: 18de eeuw