Home

O, heil'ge nacht

 
O, heil'ge nacht
Toen Christus werd geboren
En aan de mensen de vreê heeft gebracht

O, heil'ge nacht
Waar naar reeds lang tevoren
De mensheid eeuwenlang heeft gewacht

Hij bracht ons vrede van die hoge hemel
Hij bracht ons licht na lange duisternis

O, vredevorst
Gij redder aller mensen
O nacht, o nacht,
Die aan ons de vrede bracht
O nacht, o nacht,
Die aan ons de vrede bracht