Home

O, herders, al zoetjes

O herders al zoetjes, uw God en uw al
Ligt in deez’ arme stal
Na na na kindje klein
Suja o kindje rein
O bron van Jesse’s stam
Slaap nu onschuldig lam
Slaap nieuwgeboren vorst van Israel
Slaap kleinen koning, slaap Emmanuel

Goe liekens van buiten, nu stillekens al
Die komt in deze stal
Na na na kindje klein
Suja o kindje rein
O bron van Jesse’s stam
Slaap nu onschuldig lam
Slaap nieuwgeboren vorst van Israel
Slaap kleinen koning, slaap Emmanuel

Houd op van uw stormen gij noorderwind
’t Is uwe God, dit kind
Na na na kindje klein
Suja o kindje rein
O bron van Jesse’s stam
Slaap nu onschuldig lam
Slaap nieuwgeboren vorst van Israel
Slaap kleinen koning, slaap Emmanuel

Nu Jezus, nu slaap, nu is ’t al gestild
Nu slaap gelijk gij wilt
Na na na kindje klein
Suja o kindje rein
O bron van Jesse’s stam
Slaap nu onschuldig lam
Slaap nieuwgeboren vorst van Israel
Slaap kleinen koning, slaap Emmanuel