Home

Ons is geboren een kindekijn

 
Ons is geboren een kindekijn
Nog klaarder dan de zonne
Dat zal ons aller vroude zijn
Al tot der engelen wonne

Die sterren geven ons lichten schijn
Al door den hemel gedrongen
Maria die heeft haar lieve kind
Met ganscher minnen gewonnen

Zij legd' hem in een kribbekijn
Met haren sneeuwwitten handen
Zij kuste hem voor zijn mondelijn
Des had haar zeer verlangen

Dat kindekijn speelde der moeder toe
Met zijnen kleinen armkens
Het lachte haar al zoo zoetelijk toe
Met blide blinkende oogskens

Wel u, wel u, jonkvrouwelijn
Der zoeter weerder stonden
Dat u dat zoete kindekijn
Met minnen heeft gewonnen

Nu zwijgt, nu zwijgt, mijn kindekijn
Mijn God, mijn troost, mijn Heere
Van u zoo zal ik moeder zijn
Behouden mijnre eeren

Melodie: Puer nobis nascitur, uit: Een defoot enden profitelyk boecxken 1539