Home

Op de hoge, hoge daken

 
Op de hoge, hoge daken
Rijdt de bisschop met zijn knecht
Wil je weten beste kin'dren
Wat hij tot zijn knechtje zegt
Kijk eens even beste Piet
Of j' ook stoute kin'dren ziet
Kijk eens even beste Piet
Of j' ook stoute kin'dren ziet

Pieter gluurt door ied're schoorsteen
En hij noemt de goede Sint
Die geduldig zit te wachten
Ieder ongehoorzaam kind
Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet
Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet

Sinterklaasje schrijft verdrietig
Al die namen in een boek
En hij zegt die kin'dren krijgen
Ook geen lekkers en geen koek
Wil dat goed onthouden Piet
Want ze doen mij maar verdriet
Wil dat goed onthouden Piet
Want ze doen mij maar verdriet