Home

Op enen Kerstnacht

 

Op enen Kerstnacht, als Sint Jozef lag te rusten
Een engel kwam hem wekken uit zijnen slaap
Sta op, sta op, Sint Jozef zoet
Ik kom u wekken en gij moet vertrekken
Met Maria rein
Zij reden op een ezeltje van falderalderiere
Zij reden op een ezeltje van falderaldera

Zij steeg op het ezelken vol van gezuchten
Zo vol van rouw en smart en dat doorstak haar hart
De hagel en kou, de wind haar kweld’
Het water viel zo dapper op het naakte veld
Ach Maria tsaart
Zij reden op een ezeltje van falderalderiere
Zij reden op een ezeltje van falderaldera