Home

Over de heuvels

 
Over de heuvels en stil in het dal
Daar staat een kribbe, een schamele stal
Over de bergen in ‘t wit van de nacht
Daar werd het wonder, het wonder volbracht
Glorie, gloria Christus geboren,
Glorie, gloria, halleluja

Vorsten zij kwamen in pracht en in praal
Purper, scharlaken en oosterse taal
Vorsten en volken zij brachten hun eer
‘t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer
Glorie, gloria Christus geboren,
Glorie, gloria, halleluja

Eng’len bezingen het lied door de nacht
Christus geboren, de vrede gebracht
Feest in de hemel en feest op het veld
Feest op de aarde, de mare verteld.
Glorie, gloria Christus geboren,
Glorie, gloria, halleluja

C.J. Schreurs / A. Pronk