Home

Sint Josef ging al treuren

 
Sint Josef ging al treuren
Hij ging van deur tot deure
Gaan vragen om logies
Maar de weerdinne sprak, g'heel ontsteld
Zie, mijn kamer is bekwamen
Voor de heren al met veel geld

Sint Josef sprak met klachten
Laat ons toch hier vernachten
Aanveerd hier Maria
En zij wezen hem daar een schuur
Door de hage, wind en vlage
't Huis was zonder deur of muur

Sint Jozef ging al kermen
Ach, wilt ons toch ontfermen
Herbergt toch mijn vrouw
En zij wezen hem daar een schuur
Waar de vlagenden wind jagen
't Huis was zonder deur of muur

Het huis was zonder gevel
't Was zonder pan of tegel
Sint Josef wierd benauwd
En daar ligt God van al
Jezus huisje draagt zijn kruisje
Hij ligt in een verworpen stal

Vlaams kerstlied uit de 17de eeuw