Home

Sint Nicolaas in de vliegmachien

 

Zeg heb je't al gehoord
Of heb je't al gezien
Sint Niklaas kwam van 't jaar
In een vliegmachien
Zoo kwam hij aangevlogen
Ik zag den bisschop duid'lijk gaan
Hij had zijn rooden mantel aan
Zijn staf blonk in den zonneschijn
O, jongens dat stond fijn

Zijn knechtje Zwarte Piet
Die bracht er heel parmant
Sint Niklaas naar de kind'ren
In Nederland
Die waren opgetogen
Zoo daalde hij bij zonnig weer
In Amsterdam, op 't vliegveld neer
En ieder juichte vrolijk mee:
Sint Nicolaas, hoezee!

S.M. Bouman van Tertholen