Home

Slaat op den trommele

Slaat op den trommele van dirredomdeine
Slaat op den trommele van dirredomdoes
Slaat op den trommele van dirredomdeine
Vive le Geus is nu de loes

Vive le Geus! wilt christelijk leven
Vive le Geus! houdt fraaien moed
Vive le Geus! God behoed' u voor sneven
Vive le Geus, gij chistenbloed

Of laat intijds nog, Gods woord te krenken
Of laat intijds nog uw goddeloos spel
Of laat intijds! och wilt u bedenken
Of laat intijds; weest geen rebel!

Uit: Nieuw Geuzenliedboek ca. 1566