Home

Stil nu

 

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht
Stil nu, stil nu, ’t ruist al door de lucht
’t Wonder komt heel zachtjes aan
’t Kerstkind wil hier binnen gaan
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht

Tekst en melodie uit het Duits