Home
Kerstliedjes

Stille nacht

 
melodie

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht
Kindje niets dat uw rust nog verstoort
Stil is alles, slaap rustig voort
Eng'len houden de wacht
Slaap dus maar rustig, slaap zacht

Stille nacht, heilige stond
d'Eng'len stem ruist in 't rond
Vrede op aarde zalige vree
Deelt nu God aan zijn kinderen mee
't Licht in duisteren nacht
Is hier door Jezus gebracht  

of :  

Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulploos Kind, heilig Kind
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd
Werd G'in stro en in doeken gelegd
Leer m'u danken daarvoor
Leer m'u danken daarvoor

Stille nacht, heilige nacht
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij d'eer
Amen, Gode zij d'eer

Tekst: o.a. J. Veth/ M elodie: F. Gruber
Van dit lied zijn meer Nederlandse teksten bekend