Home

Te Kieldrecht

 
melodie

Te Kieldrecht te Kieldrecht, daar zijn de meisjes koene
Zij vrijen tot de middernacht, en slapen tot de noene
Ik maai, is dat niet fraai
En slapen tot de noene

Als z’ opstaan, als z’ opstaan, zij kijken in de wolken
Zij zeggen: wel hoe laat is ’t al? mijn koe staat ongemolken
Ik maai, is dat niet fraai
Mijn koe staat ongemolken

Als z’ uitgaan, als z’ uitgaan, komt haar de koster tegen
Wel koster zeg hoe laat is ’t al? wat uur is daar geslegen?
Ik maai, is dat niet fraai
Wat uur is daar geslegen

Het uur dat daar geslegen is, dat kunt gij wel bemerken
De hoogmis is al lang gedaan, en ’t volk komt van de kerken
Ik maai, is dat niet fraai
En ’t volk komt van de kerken.

En als zij komen in de wei, zij zeggen koeiken blare
Ik ben hier met mijn lieveken, en zal u dat niet varen
Ik maai, is dat niet fraai
En zal u dat niet varen

Tekst en melodie uit J.F. Willems, Oude Vlaamsche liederen, 1848