Home

Tineken van Heule

melodie

Tineken van Heule, ons maartje,
kan werken gelijk een paardje
Kan melken, kan mesten,
kan schuren gelijk de besten

Tineken van Heule, ons maartje,
staat hoog in de gunst van mijn vaartje
En als moederken haar prijst
Dat mijn zuster erom krijst
Dan lach ik een beetje in mijn baardje!

Liever dan een vis die in de goudzee zwemt,
Liever dan een vogel die geen sparen kent,
Liever dan een freule, Tineken van Heule,
Tineken, ons maartje in zijn hemd!
Liever dan een vis die in de goudzee zwemt,
Liever dan een vogel die geen sparen kent,
Liever dan een freule, Tineken van Heule,
Tineken, ons maartje in zijn hemd!

Tineken heeft geld noch goedje,
noch landeke, noch pandeke, noch koetje
Noch huisje, noch kruisje,
noch een lappeken voor op mijn buisje

Tineken heeft geld noch goedje,
maar een hemel is haar lachen en haar groetje
Als zij trippelt naar de bron
Met haar emmer in de zon
En haar klompeken vast aan haar voetje

Liever dan een vis....

Tineken van Heule, mijn minneken,
op u staat mijn zoetste zinneken
U lust ik, u kust ik,
op uw harteke bouw en rust ik

Tineken van Heule, mijn minneken,
mijn poezelig dubbel kinneken
Leg uw handeken in mijn
En een bruiloft zal het zijn
Van een boer en een schoon boerinneken

Liever dan een vis....

René de Clercq / Emiel Hullebroeck