Home

Trek er op uit

 

Trek uit de sleur van je daag'lijkse leven
Weg uit de sfeer van de woelige stad
Trek er op uit in d'oneindige verte
Wolken en zon zijn de gids op je pad
Storm of regen, wat deert het ons
daar kan elke trekker tegen
Makkers! Neem een kloek besluit
Pak vlug je spullen bij elkaar en trek, trek er op uit!

Trek met je vrienden de weg op naar buiten
Trek er op uit naar het bos en de hei
Hoor naar de stem van de ruisende bomen
Doe er de vreugd van je liederen bij
Storm of regen ...

Pluk er de dag tot de laatste minuten
Wees zonder zorg voor de vallende nacht
Omdat je weet dat aan 't eind van je zwerven,
'n Veilig tehuis op je tochten je wacht
Storm of regen ...

Daar zit je 's avonds vereend bij elkander
Daar spreekt je lied van het schoons dat je vond
Daar is een ieder de vriend van de ander
Samen vereend in een trekkersverbond
Storm of regen ...

Tekst: E. de Boer / Melodie: J. Reinders