Home

Vier weverkens

ambachten
melodie

Vier weverkens zouden ter botermarkt gaan
En de boter die was er zo diere
Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas
En ze kochten een pond sa vieren
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En ze kochten een pond sa vieren

En als zij dat boterken hadden gekocht
Zij hadden er vier platelen
Zij spraken dar vrouwken zo vriendelijk aan:
Sa vrouwken en wil het ons delen
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
Sa vrouwken en wil het ons delen

Het vrouwken dat sprak: ja, dat zal ik wel doen
Ja, zo wel als een vrouwken vol eren
Want ik wete wel wat er de weverkens zijn:
En de weverkens zijn er geen heren
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En de weverkens zijn er geen heren

Wat zouden de weverkens heren zijn
Zij en hebben er huize nog erven
En kruipt er een muiskens in hunne schapraai
Van honger zo moet het er sterven
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
Van honger zo moet het er sterven

En als dan dat muisken gestorven zal zijn
Waar zullen zij het begraven?
An onder de weverkens hunne getouw
En het grafken zal rooskens dragen
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En het grafken zal rooskens dragen