Home

Zeg, kwezelken wilde gij dansen

melodie

Zeg, kwezelken wilde gij dansen, ik zal u geven een ei
Wel neen ik, zei dat kwezelken, van dansen ben ik vrij
‘k En kan niet dansen, ‘k en mag niet dansen
Dansen is onze regel niet
Begijntjes en kwezelkens dansen niet

Zeg, kwezelken wilde gij dansen, ik zal u geven een koe
Wel neen ik, zei dat kwezelken, van dansen wordt ik te moe
‘k En kan niet dansen, ‘k en mag niet dansen
Dansen is onze regel niet
Begijntjes en kwezelkens dansen niet

Zeg, kwezelken wilde gij dansen, ik zal u geven een peerd
Wel neen ik, zei dat kwezelken, dat is mij te dansen niet weerd
‘k En kan niet dansen, ‘k en mag niet dansen
Dansen is onze regel niet
Begijntjes en kwezelkens dansen niet

Zeg, kwezelken wilde gij dansen, ik zal u geven een man
Wel ja ik, zei dat kwezelken, ‘k zal dansen al wat ik kan
‘k En kan wel dansen, ‘k en mag wel dansen
Dansen is onze regel wel
Begijntjes en kwezelkens dansen wel

Tekst en melodie uit J.F. Willems, Oude Vlaamsche liederen, 1848