Home

Zijt vrolijk, groot en kleine

Zijt vrolijk, groot en kleine
Met deze meientijd
Hij brengt ons al gemeine
Zijn bloemkens met jolijt
Zijt vrolijk, leeft zonder nijd
Gestadig in 't verbeiden
Wat gij doet of waar gij zijt
Zijt vrolijk met den meie, den meie
Den mei - - - e

De vreugd vandezen meie
Is boven honing zoet
Ge plant in de valeie
Dat is in diep ootmoed
Daar blijft hij wel behoed
Wel groen in gener heide
De mei rein herten blijdschap doet
Zijt vrolijk met den meie, den meie
Den mei - - - e

Tekst en melodie uit Een devoot en profitelijck boecxken, 1539