Home

Zwarte Piet ging uit fietsen

 
Zwarte Piet ging uit fietsen
Toen knapte zijn band
Toen moet hij gaan lopen
Met de fiets aan zijn hand
Hij kwam in het dorpje
En zei tegen de smid
Ik geloof dat er in mijn achterband
Een pepernootje zit

De smid begon te lachen
En plakte zijn band
Nu kan hij weer fietsen
Door heel Nederland
Van Amsterdam naar Rotterdam
Naar Tjietjerkstradeel
En o, wat een wonder
Z'n fietsband bleef heel