<BGSOUND SRC="liedjeskist.MID">

Dit is geen commerciële site en geheel belangeloos van opzet.
Mocht blijken dat er iets op deze site werd geplaatst waarvoor rechten gelden,
laat mij dit dan weten zodat het kan worden verwijderd.