Home

Concert

Zes grote groene kikkers
Zo dik als ronde knikkers
Verhuisden naar een boerenwei
Daar leefden zij heel rustig
En zongen dikwijls lustig
En dansten vrolijk soms er bij
Kwak-wak-wak, kwak-wak-wak
Kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak
Kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak

Vijf glanzend bonte koeien
Begonnen hard te loeien
Op ’t horen van dit vreemd gezang
Als jullie zo luid kwaken
Dan gaan w’ook leven maken
En wordt je zeker schrikk’lijk bang
Boe-boe-boe, boe-boe-boe
Boe-boe-boe, boe-boe-boe
Boe-boe-boe, boe-boe-boe

Toen kwam een kleine langoor
Die was volstrekt niet bang hoor
En zag de vreemde zangers staan
Hij riep: Mij moet je horen
Doe open beide oren
Je zult er versteld van staan
Ia- ia-ia, ia-ia-ia
Ia- ia-ia, ia-ia-ia
Ia- ia-ia, ia-ia-ia

Een kleine leuke jongen
Kwam lachend aangesprongen
Hoera, zo riep hij, ik weet raad
Je moet tezamen zingen
En in de rondte springen
Dan sla ik voor jelui fijn de maat
Kwak-wak-wak, kwak-wak-wak
Boe-boe-boe, boe-boe-boe
Ia- ia-ia, ia-ia-ia

Bij het laatste refrein kan de groep in drieën worden verdeeld
waarbij elke groep een dierengeluid zingt.
G. Leenheer / E. Wettig-Weissenborn