Home

Daar was er eens een mannetje

Daar was er eens een mannetje, dat was niet wijs
Dat bouwde zijn huisje al op 't ijs
Maar toen ging het dooien, en niet vriezen
En toen moest ‘t mannetje zijn huisje verliezen
O, o, o, dwars door het ijs
Want het mannetje was niet wijs