Home

De bloempjes gingen slapen

melodie

De bloempjes gingen slapen, zij waren geurensmoe
Zij knikten met hun kopjes, m'een welterusten toe
Zacht ritselt gindse lindeboom, en lispt als in de droom:
Goede nacht, goede nacht
Mijn kindje goede nacht!

De vogels zongen vrolijk, door 't zonnetje gekust
Nu vouwen zij hun vleugels, begeven zich ter rust
Alleen het krekeltj'in het veld, zijn zoet geheim vertelt
Goede nacht, goede nacht
Mijn kindje goede nacht!

De zandman is gekomen, gluurt door de schemering
Of ergens soms een kindje, nog niet ter ruste ging
En ziet hij zulk een stoute klant, hij strooit in d'oogjes zand
Goede nacht, goede nacht
Mijn kindje goede nacht!

Ga, zandman, uit de kamer, reeds slaapt mijn kleine man
Hij sloot de hel'dre kijkers, zo vast als hij maar kan
En roept mij morgen wel te moe, een hart'lijk welkom toe
Goede nacht, goede nacht
Mijn kindje goede nacht!

J. Brahms